Virality engineering with Micheael Geer

come chat about building marketing into products, atracting millions of users and making them stick.

opening thoughts by michael geer – http://www.crunchbase.com/person/mike-geer

https://www.eventbrite.com/event/4186301340

Ljubljana Tech Meetup #2

zacenjamo jesensko sezono dogodkov, in to kar danes - od sedmih dalje v Dvornem baru v stari Ljubljani. 
Se opravicujem za pozno obvestilo, ampak slucajno potuje skozi Ljubljano britanski angel Richair Muirhead, pa bi bilo skoda ne izkoristiti prilike. 
vreme ni izgovor!

vec o Richardu: 
  http://www.linkedin.com/in/richardmuirhead

mikrolokacija:
  http://www.dvornibar.net/
Enhanced by Zemanta

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.